Όροι χρήσης & Προυποθέσεις

Όροι Χρήσης.ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ WWW.SMOKERSLAB.COM 
 
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. 
 
Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος WWW.SMOKERSLAB.COM θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διατυπώνονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα, χωρίς καμία εξαίρεση. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο και να κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Αποστολή παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων.

Εισαγωγή
Το ηλεκτρονικό κατάστημα WWW.SMOKERSLAB.COM (κατάστημα πώλησης προϊόντων καπνού - ειδη δώρων και Hemp, μέσω διαδικτύου) εδρεύει στην Αθηνα, Αριστείδου 6,  Τ.Κ. 10559 – info@smokerslab.com. Και είναι ένα Αμιγώς eshop (Κατάστημα πώλησης εξ αποστάσεως)!
 
 
Ανανέωση των όρων χρήσης 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσετε το δικτυακό αυτό χώρο. 
 
Πνευματικά και άλλα προστατευόμενα δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, αρχείων ήχου και εικόνας, αποτελεί , εφόσον δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, πνευματική ιδιοκτησία της WWW.SMOKERSLAB.COM, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αλλοιωθεί, μεταδοθεί, επαναχρησιμοποιηθεί, γίνει αντικείμενο ιδιοποίησης, αξιοποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για δημόσιους ή διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά της εταιρείας . 
Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στο παρόντα Δικτυακό Τόπο (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών ονομασιών, σημάτων, γραφικών, εικόνων, ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι παραβίαση των πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλων προστατευόμενων δικαιωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες εναντίον σας. 
 
Περιορισμός ευθύνης 
Χρησιμοποιώντας το παρόν, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η εταιρεία  μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη (όπως για παράδειγμα λάθος απόθεμα ή τιμή). Σε κάθε των περιπτώσεων η Smokerslab είναι υποχρεώμενη στην περίπτωση που διαπιστώσει κάποιο λάθος να ενημερώσει σχετικά και άμεσα τον υποψήφιο πελάτη!
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό χώρο συγκεντρώθηκαν και ελέχθησαν με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. To WWW.SMOKERSLAB.COM, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για την ενημερότητα, την ακρίβεια και / ή την ποιότητα των πληροφοριών αυτών και για τυχόν λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
 
Οποιαδήποτε αναφορά ή και σύνδεσμοι (links) σε άλλα sites, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και η ΕΤΑΙΡΕΊΑ δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.
Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και η λήψη πληροφοριών γίνεται με δικό σας κίνδυνο. To WWW.SMOKERSLAB.COM. δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων, σε μηχανήματα ή λογισμικό του χρήστη, που προκύπτει από μία τέτοια ενέργεια.
Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα WWW.SMOKERSLAB.COM δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Καμία εγγύηση δεν μπορεί να παρασχεθεί για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. 
Στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος αναφέρονται ενδείξεις διαθεσιμότητας των προϊόντων αλλά η τελική διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε επιβεβαιώνεται κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε έγκυρα καταχωρημένης παραγγελίας. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος, η εταιρεία  θα ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες σχετικά με τη διαθεσιμότητα. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των ειδών καπνού (Καπνά - Πούρα - Cigarillos - Τσιγάρα) των οποίων οι τιμές αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από τους Εισαγωγείς.
Σε καμία περίπτωση το WWW.SMOKERSLAB.COM, δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση κλπ. που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών. 
 
Ευθύνη του χρήστη 
Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα www.smokerslab.com για: 
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην smokerslab.com. ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων 
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
• ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
• παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
• συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 
Cookies
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του.
Τα ηλεκτρονικά ίχνη (cookies) είναι μικροί φάκελοι κειμένου που μπορεί να αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο των επισκεπτών των ιστοσελίδων. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα ηλεκτρονικά ίχνη καθιστούν ευκολότερη για εσάς την πλοήγηση στο διαδίκτυο και διευκολύνουν την ορθή παρουσίαση των ιστοσελίδων μας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, μπορούν να ρυθμίσουν τους browsers τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τους προειδοποιούν για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπουν την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δεν επιθυμούν την χρήση cookies για την αναγνώριση τους δεν μπορούν να έχουν περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 
 
Πολιτική Επιστροφών – Επιστροφής Χρημάτων
Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την αλλαγή-επιστροφή του προϊόντος που έχει λάβει, θα πρέπει εντός 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αγοράς:
Να αποστείλει με email στο info@smokerslab.com την αίτηση αλλαγής με θέμα ''Αίτηση αλλαγής της παραγγελίας Νο......''
Οι αλλαγές-επιστροφές των προϊόντων θα γίνονται δεκτές εντός 7 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης αλλαγής.
Οι αλλαγές-επιστροφές των προϊόντων πέραν αυτών των ημερών θα γίνονται δεκτές μόνο μετά από επιλογή στις Προϋποθέσεις αλλαγής-επιστροφής προϊόντων.

To Smokerslab, προσέχει για την ποιότητα των προϊόντων που αποστέλλει και δεν ευθύνεται για τυχόν ελαττώματα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες του.

Ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής ή αλλαγής του προϊόντος στην περίπτωση που :

1. Είναι ελαττωματικό.
2. Δεν είναι το σωστό μοντέλο.
3. Έχει αποσταλεί λάθος προϊόν από αυτό που είχε παραγγείλει.
 
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο πελάτης μπορεί να αλλάξει ή επιστρέψει το προϊόν ακολουθώντας την διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο ''Επιστροφές'' και με απαραίτητη προϋπόθεση:

Να μην έχει χαλάσει η συσκευασία του προϊόντος.
Να μην έχει αφαιρεθεί το προϊόν από την αρχική του συσκευασία συμπεριλαμβανομένου αξεσουάρ, εγχειριδίων, οδηγιών κλπ.
Να μην είναι προϊόν που αγοράστηκε με έκπτωση ή προσφορά και η εκπτωτική του τιμή αναφέρεται μέσα στην ιστοσελίδα μας ή περιλαμβάνεται στην κατηγορία ''Προσφορές''.
Η αποστολή των προϊόντων αλλαγής πραγματοποιείται μόνον αφού παραληφθούν και υποβληθούν σε έλεγχο ποιότητας τα προϊόντα που επιστρέφονται.
Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται αλλά εκδίδεται πιστωτικό σημείωμα στον πελάτη για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατ' επιλογή του.

 
Τρόπος αποστολής και έξοδα παράδοσης σε περίπτωση αλλαγής-επιστροφής προϊόντων:

Τα έξοδα παράδοσης των προϊόντων που επιστρέφονται ή αλλάζονται καλύπτονται εξολοκλήρου από τον πελάτη.
 
Γι αυτό και προσέχετε τα εξής :
Να χρησιμοποιείτε μία αναγνωρισμένη ταχυδρομική υπηρεσία για την επιστροφή ή αλλαγή της αγοράς σας, συνήθως την ίδια με αυτή που σας εξυπηρετήσαμε.
Να συσκευάζετε το προϊόν σε ένα μεγαλύτερο κουτί προσεκτικά ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
Να τοποθετείτε μέσα στην συσκευασία την οποία έχετε φτιάξει, ένα έγγραφο στο οποίο να μας παραθέσετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να λύσουμε την οικονομική μας εκκρεμότητα, εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή - αλλαγή.
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Smokerslab για απώλεια , καθυστέρηση, κλοπή ή κακή διαχείριση του δέματος που αποστέλλει ο πελάτης για αλλαγή - επιστροφή προϊόντος.
Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή η παραλαβή επιστροφής ή αλλαγής προϊόντος με αντικαταβολή προς την Smokerslab.
Σε περίπτωση λάθους αποστολής προϊόντος, τα έξοδα αποστολής βαραίνουν την εταιρεία μας .
Στην περίπτωση αλλαγής-επιστροφής προϊόντος η εταιρία επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής της αλλαγής προς τον πελάτη.
 
Σε περίπτωση όπου το προϊόν για αλλαγή ή επιστροφή δεν πληρεί  τους παραπάνω προαναφερθέντες όρους της παραγράφου ''Επιστροφές'', το δέμα θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

Αν μετά από επιστροφή παραγγελίας, ακύρωση παραγγελίας, ή μη αποθέματος σε είδος ή είδη για τα οποία ο πελάτης έχει κάνει κατάθεση χρημάτων στην Τράπεζα, απαιτείται επιστροφή χρημάτων, τότε ο αποδεκτός χρόνος τέλεσης της υποχρεώσης προς τον πελάτη ορίζεται εντός τριάντα (30) εργασικών ημερών!

Πληρωμή - Αποστολή - Παράδοση
 
Το Σύστημα κάνει αποδεκτές μόνον παραγγελίες με ελάχιστο ποσό κτίσης των ειδών τα 10euro.
Οι Τιμές σε Πούρα – Cigarillos – Καπνά, αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.

Για την Διευκόλυνση σας οι Τρόποι Πληρωμής των παραγγελιών διαμορφώνεται ως εξής :


ΜΕΤΡΗΤΑ : Ισχύει μόνον για την Αττική και τα Σημεία Παραλαβής των Παραγγελιών σας και για ποσά μέχρι 35euro. Η Παραλαβή γίνεται με την επίδειξη ταυτότητας ή εξουσιοδοτημένου προσώπου!


ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ : Σύντομα θα μπορείτε με όλες τις Πιστωτικές Κάρτες να Πληρώσετε την Παραγγελία σας.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕΣΩ IBAN ή στον ΓΚΙΣΕ ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της παραγγελίας σας, σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς.

Alpha Bank
102-002101-123787 IBAN : Gr1701401020102002101123787

Εθνική Τράπεζα
733/625986-30 IBAN : GR8001107330000073362598630

Eurobank
00260630010200926182 IBAN : GR0402606300000010200926182

Σημείωση: Mη ξεχνάτε το ‘όνομα καταθέτη’ κατά την συναλλαγή σας και τον αριθμό Παραγγελίας, καθώς και το όνομα Δικαιούχου (Τζίβα Παν. Ιουλία). Καθώς και το ότι τα τραπεζικά έξοδα βαραίνουν εσάς και όχι το κατάστημα μας. Πριν την Όποια Κατάθεση παρακαλούμε όπως αναμένετε σχετική επιβεβαίωση Διαθεσιμότητας για να προχωρήσετε.
 
Επικοινωνήστε με e-mail στη διεύθυνση info@smokerslab.com προκειμένου να μας ενημερώσετε για την κατάθεση. Το ονομαστικό καταθετήριο (δηλ. η κατάθεση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό μας) θα πρέπει να φτάσει σε 5 εργάσιμες ημέρες από την στιγμή της επιβεβαίωσης της διαθεσιμότητας. Μετά τις 5 ημέρες, οι παραγγελίες ακυρώνονται αυτόματα.

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ : Όλες οι Παραγγελίες εντός (5) πέντε εργασίμων ημερών από την στιγμή επιβεβαίωσης της διαθεσιμότητας φεύγουν προς τον εντολέα μας.


 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ :

Με δικά μας μέσα κατόπιν συνεννοήσεως για τις Περιοχές Αθηνών – Πειραιά και όμορες αυτών.
Με τα ΕΛΤΑ Courier.
Με δικό σας ή δικό μας πρακτορείο κατόπιν συνεννοήσεως εφόσον το επιθυμείτε για τις περιπτώσεις των Δεμάτων εκείνων που ογκομετρικά βγαίνουν πάνω των Δυο (2) Κιλών.

 
ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ :


Κατάθεση σε Τράπεζα:
35euro  ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ.
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 2.5euro ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. ΑΝ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ Δ.ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΟΥΜΕ +1.80euro (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4.3euro) ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ. ΚΑΙ ΑΝ Η ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 2ΚΙΛΩΝ EXTRA ΧΡΕΩΣΗ 1euro για ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΙΛΟ. Για την τελευταία περίπτωση δέχεστε επικοινωνία από το γραφείο κίνησης ώστε να επιλεγεί άλλος τρόπος Αποστολής για να μην χρεώνεστε υπέρογκα μεταφορικά ποσά!

 
35euro ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ.
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 2.5euro ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 2euro. ΑΝ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ  Δ.ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΟΥΜΕ +1.80euro (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 6.30euro). ΚΑΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ ΑΝ ΒΓΕΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 2ΚΙΛΩΝ EXTRA ΧΡΈΩΣΗ 1euro ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΙΛΟ. Για την τελευταία περίπτωση δέχεστε επικοινωνία από το γραφείο κίνησης ώστε να επιλεγεί άλλος τρόπος Αποστολής για να μην χρεώνεστε υπέρογκα μεταφορικά ποσά!


ΜΕΤΡΗΤΑ :

Για Παραγγελίες που παραλαμβάνετε από τα Σημεία Παραλαβής της Αττικής Ισχύει Πληρωμή με Μετρητά και μόνον μέχρι του ποσού των 35euro. Διαφορετικά για ποσά άνω των 35euro ισχύει Κατάθεση στην Τράπεζα και Δωρεάν παραλαβή από τα σημεία Παραλαβής των Παραγγελιών.

Τα προϊόντα που παραγγέλνει ο πελάτης θα παραδίδονται στην διεύθυνση που θα έχει συμπληρώσει στο πεδίο ''Διεύθυνση αποστολής'' όταν πραγματοποιεί την παραγγελία του. Τα έξοδα αποστολής του δέματος αναγράφονται ξεχωριστά κατά την διαδικασία της παραγγελίας.

Παρακαλούμε όπως ελέγχετε με λεπτομέρεια τα ποσά που αναλογούν στην παράδοση πριν επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας.
Η αποστολή των προϊόντων μας γίνεται σε όλη την Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό. Το ακριβές ποσό της αποστολής θα αναγράφεται στην διαδικασία της παραγγελίας. Ο τρόπος αποστολής θα επιλέγεται κατά την επιθυμία του χρήστη.

Παράδοση εντός Ελλάδος μέσω εταιρείας courier ΕΛΤΑ ή FastDelivery.

Οι παραγγελίες αποστέλλονται:

Εντός 1 με 5 εργάσιμες ημέρες από την στιγμή επιβεβαίωσης διαθεσιμότητας των Ειδών της παραγγελίας.

Σε 5 ημέρες για Δυσπρόσιτες περιοχές.

Σε 2 Ώρες ή Αυθημερόν θεωρείται Επείγουσα αποστολή - Έξτρα Χρέωση (εντός των ορίων πρωτευούσης 12euro) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως μαζί μας στο 2103234771 και μόνον μέχρι τις 12:00.

Οι αποστολές εκτελούνται μόνο τις εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή. Σε Περίπτωση που επιθυμείτε Αποστολή εντός Σαββατοκύριακου (Ισχύει μόνον για τα όρια της Αττικής), υπάρχει Έξτρα Χρέωση 8euro.

Η αποστολή ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών, απεργιών ή άλλων τριτογενών παραγόντων μη ελεγχόμενων από εμάς. 

 
Παράδοση εκτός Ελλάδας μέσω εταιρείας courier

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την άφιξη του πακέτου στην χώρα σας ενδέχεται να σας ζητηθεί η πληρωμή εγχώριων δασμών, φόρων ή/και τελωνειακές χρεώσεις όπως αξιολογείται από την νομοθεσία του εκάστοτε κράτους. Παρακαλούμε όπως γνωρίζετε ότι δεν έχουμε σχέση ούτε μπορούμε να ελέγξουμε αυτές τις χρεώσεις οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.
 
Για αποστολές που αφορούν προϊόντα που είναι προσωποποιημένα για τον πελάτη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι μέρες προετοιμασίας της παραγγελίας πριν την αποστολή της.

Παραλαβή από Εξουσιοδοτημένο Σημείο LotusPoint.


Δημιουργούμε εντός των Ορίων της Αττικής ένα Δίκτυο Σημείων Παραλαβής των παραγγελιών σας. Το πρώτο σημείο είναι το Κατάστημα Ανταλλακτικών επί της Δραγατσανίου 6 (εντός Στοάς) και θα εξυπηρετεί όσους επιθυμούν παραλαβή από το Κέντρο της Αθήνας. Σύντομα ακολουθούν και άλλα. Για εκείνους που θα επιλεξουν σημείο παραλαβής για να λάβουν την παραγγελία τους, ισχύει ότι πρώτα πρέπει να προηγηθεί γραπτή ή τηλεφωνική ενημέρωση από το γραφείο κίνησης της εταιρείας μας.


Πώληση με Τιμολόγιο : Κόβουμε μόνον σε εταιρείες με συναφή προϊόντα (Καπνός, Πούρα, Cigarillos, Αξεσουάρ Καπνού) και όταν η Παραγγελία είναι από 180euro και άνω.